Strategický průzkum trhu

Analýza tržního segmentu ve vybraném teritoriu nebo regionu:

stanovení cílů

obsahu a rozsahu průzkumu

sběr

oborových dat a informací

interpretace výsledků

identifikace potenciálu trhu, příležitostí a bariér

strategická doporučení

pro vstup na daný trh
Pro koho je služba určena?
Chcete mít přístup k relevantním a aktuálním informacím o trhu?

Využijte služby Strategický průzkum trhu. V rámci této služby provádíme analýzu konkrétního tržního segmentu nebo sektoru ve vybraném teritoriu nebo regionu (skupině zemí).

Jak postupujeme:

  1. Průzkum trhu provádíme individuálně podle potřeb klienta (liší se obsahem, rozsahem i cíli).
  2. Shromažďujeme a zpracováváme sekundární informace (statistická data, informace z odborných databází, oborových publikací, konferencí, asociací...).
  3. Podle potřeby je doplňujeme primárním průzkumem (např. rozhovory s odborníky).
  4. Výsledkem je popis daného tržního segmentu, identifikace klíčových hráčů, konkurence, informace o legislativě, certifikacích atd.
  5. Vyhodnotíme potenciál daného trhu (včetně informace o trendech a odhadu dalšího vývoje).
  6. Popíšeme příležitosti i bariéry a rizika.
  7. Doporučíme další postup.

Kontaktujte nás pro více informací o službě Strategický průzkum trhu!

Kontaktujte nás

Vhodná kombinace s dalšími službami:

exportní audit
výběr prioritních trhů
strategický průzkum trhu
budování distribuční sítě
optimalizace distribuční sítě
sourcing a kooperace
prezentace v zahraničí
market intelligence