Společenská zodpovědnost firmy

Market Connect je firma s globální působností, proto se cítí zodpovědná za dopad svých aktivit na společnost a životní prostředí.

Naše priority

Principy strategie společenské odpovědnosti (CSR) Market Connect jsou spoluvytvářeny, rozvíjeny a respektovány všemi pobočkami a spolupracovníky firmy. Etická, sociální a ekologická hlediska integrujeme do každodenních aktivit i strategických rozhodnutí. Naší prioritou je vykonávat práci poctivě s ohledem na celé spektrum našich partnerů.

Etický kodex

Součástí etického kodexu firmy Market Connect je především:

 • dodržování lidských práv
 • dodržování platných místních zákonů, nařízení a směrnic
 • odmítání korupce
 • transparentnost
 • dodržování pracovních standardů
 • prosazování rovných práv mužů a žen
 • prospěšnost společnosti a prostředí, ve kterém působíme
 • šetrnost vůči životnímu prostředí a ochrana využívaných přírodních zdrojů
 • dobré vztahy se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery
 • vyhýbání se konfliktům zájmů při realizaci projektů
 • ochrana důvěrných informací, které nám byly poskytnuty
 • ochrana duševního vlastnictví