Prezentace v zahraničí

Příprava a realizace prezentace na zahraničním veletrhu či jiné oborové akci:

příprava prezentace

v zahraničí

výběr a pozvání

potenciálních obchodních partnerů, sjednání schůzek

realizace prezentace

asistence při osobní účasti klienta, případně zastoupení klienta na akci

vyhledání informací

o každém návštěvníkovi prezentace, strategická doporučení pro působení na daném trhu
Pro koho je služba určena?
Máte zájem navazovat a rozvíjet obchodní vztahy na oborových akcích a veletrzích? Prezentujte svoji firmu v zahraničí!

Doporučujeme naši službu Prezentace v zahraničí. Zajišťujeme kompletní asistenci při prezentaci na veletrhu, dvoustranných jednáních (match-making) i odborných prezentacích pro úzce profilované publikum.

Jak postupujeme:

  1. Zorganizujeme pronájem vhodných prostor, techniky, přípravu veletržního stánku.
  2. Zajistíme publicitu, výběr a pozvání potenciálních obchodních partnerů a organizaci schůzek.
  3. Asistujeme klientovi při prezentaci nebo jej zastupujeme (příp. zajistíme tlumočení či přípravu doprovodných akcí).
  4. Vyhledáme finanční, majetkové a další informace k jednotlivým účastníkům.
  5. Doporučíme další postup.

Pro více informací ohledně Prezentace v zahraničí nás kontaktujte!

Kontaktujte nás

Vhodná kombinace s dalšími službami:

exportní audit
výběr prioritních trhů
strategický průzkum trhu
budování distribuční sítě
optimalizace distribuční sítě
sourcing a kooperace
prezentace v zahraničí
market intelligence