Služby

Vysoká přidaná hodnota našich služeb vychází z našich znalostí a zkušeností v oblasti zahraničního obchodu a marketingu a z unikátních informací a kontaktů získávaných díky široké síti našich poboček a konzultantů.

 

Kontaktujte nás

 

Market Connect spolupracuje s každým klientem na individuální bázi. Preferujeme dlouhodobou úzkou spolupráci vždy s přesně stanovenými kroky a cíli. Součástí každé služby jsou pravidelná setkání a workshopy s klientem, při nichž prezentujeme dílčí výstupy a určujeme další postup.

exportní audit

Zanalyzujeme předpoklady pro rozvoj vašich zahraničních obchodních aktivit a navrhneme řešení vedoucí k posílení vaší pozice na zahraničních trzích.

výběr prioritních trhů

Nabízíme postup založený na strategickém výběru prioritních trhů prostřednictvím pečlivé analýzy a srovnání obchodního potenciálu jednotlivých zemí.

strategický průzkum trhu

Analýza konkrétního tržního segmentu nebo sektoru ve vybraném teritoriu nebo regionu (skupině zemí).

budování distribuční sítě

Osvědčený a systematický postup pro výběr nejvhodnějších obchodních partnerů v jednotlivých zemích a nastavení spolupráce s nimi.

optimalizace distribuční sítě

Hodnocení obchodních výsledků v jednotlivých zemích v porovnání s potenciálem, opatření pro zlepšení.

sourcing a kooperace

Pomůžeme vám najít nové dodavatele, snížit výrobní náklady a navázat strategická partnerství se zahraničními firmami.

prezentace v zahraničí

Zajišťujeme kompletní asistenci při prezentaci na veletrhu, dvoustranných jednáních (matchmaking) i odborných prezentacích pro úzce profilované publikum.

market intelligence

Pomůžeme navrhnout, zavést, naplňovat a optimálně používat ucelený systém sběru, ukládání, zpracování a využívání informací market intelligence nebo competitive intelligence.

Uvítáme každou příležitost k účasti na nových projektech.

Kontaktujte nás